Về chúng tôi

You are here

Chia sẻ: 

 Trong thời gian vừa qua, rất nhiều các thông tin trái chiều về xuất khẩu lao động đã ảnh hưởng rất lớn đến "niềm tin" của người lao động về lĩnh vực này. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do người lao động không được cung cấp các thông tin và dịch vụ chính xác, không được tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và "tinh thần trách nhiệm" của các bộ phận nghiệp vụ không được tốt. Phần lớn người lao động thường thông qua các đầu mối trung gian và các kênh tuyển dụng gián tiếp khác dẫn đến tình trạng thông tin "có thể" bị sai lệch khi người lao động được tiếp nhận. 

 Hệ thống website Vietnhanluc được thành lập với mục tiêu hỗ trợ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của người lao động về các dịch vụ xuất khẩu lao động, đem lại những lợi ích thiết thực nhất và đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam.