Cách gọi điện thoại tại Malaysia

Chia sẻ: 

Người lao động đi xuất khẩu lao động Malaysia khi có nhu cầu gọi điện thoại tại Malaysia có thể sử dụng các dịch vụ điện thoại công cộng hoặc trong bưu điện.

Bưu điện của Malaysia của Malaysia mở cửa từ 8h đến 17h hàng ngày, trừ ngày chủ nhật và ngày lễ. Các trạm điện thoại công cộng chỉ phục vụ cho các cuộc đàm thoại trong nước, có thể dùng tiền xu hoặc cạc điện thoại.

Các trạm bưu điện Malaysia phục vụ cho cả các cuộc gọi đi nước ngoài.

Hệ thống điện thoại di động được phủ sóng khắp cả nước và có chuyển vùng quốc tế. Dịch vụ internet dễ truy cập tại Malaysia.

Khi liên lạc điện thoại trong cùng một vùng thì không cần sử dụng mã vùng, dưới đây là một số mã vùng của các vùng tại Malaysia.

- 03 là mã vùng của:      Kuala Lumpur (Thủ đô)
- 04 là mã vùng của:      Penang, Sungai Pentai
- 05 là mã vùng của:      Ipoh, Taiping
- 06 là mã vùng của:      Melaka, Sereman
- 07 là mã vùng của:      Johoh Bharu
- 09 là mã vùng của:      Kota Bharu, KualaTerenggaru, Kuantan
- 082 là mã vùng của:    Kuching
- 088 là mã vùng của:    Kota Kinabalu

Cách gọi điện thoại từ Malaysia về Việt Nam:
- Gọi về số điện thoại cố định:            0084 + Mã vùng + Số điện thoại cố định  (Trong đó 84 là mã nước Việt Nam)
Ví dụ: Gọi từ Malaysia về số điện thoại cố định tại Hà Nội 04.1234567 như sau: 0084 4 1234567 (Trong đó 04 là mã vùng của Hà Nội, lưu ý bỏ số 0 trước mã vùng khi gọi)

- Gọi về số di động:                             0084 + Số di động
Ví dụ: Gọi từ Malaysia về số di động 0123456789 như sau: 0084 123456789 (Lưu ý bỏ số 0 trước số di động khi gọi)

Cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Malaysia
- Gọi sang số điện thoại cố định:         0060 + Mã vùng + Số điện thoại cố định  (Trong đó 60 là mã nước Malaysia)
Ví dụ: Gọi từ Việt Nam sang số điện thoại cố định tại Kuala Lumpur 03.1234567 như sau: 0060 3 1234567 (Trong đó 03 là mã vùng của Kuala Lumpur, lưu ý bỏ số 0 trước mã vùng khi gọi)

- Gọi sang số di động:                         0060 Số di động
Ví dụ: Gọi từ Việt Nam sang số di động 0123456789 như sau: 0060 123456789 (Lưu ý bỏ số 0 trước số di động khi gọi)

- Hướng dẫn chuyển tiền từ Malaysia về Việt Nam